امیرحسین عبدی

اندیشه های فرهنگی سیاسی

امیرحسین عبدی

اندیشه های فرهنگی سیاسی

امیرحسین عبدی

ای مردم‼
از دو چیز بیشتر از هر چیز بر شما بیمناکم!
متابعت از هوای نفس و آرزو های دور و دراز!
پیروی از هوای نفس٬ انسان را از مسیر حقّ باز می دارد!
و آرزوی دور و دراز، آخرت را از یاد می برد!
نهج البلاغه /خطبه۴٢

کلمات کلیدی


امیرحسین عبدی
طلبه حوزه علمیه قم
فارغ التحصیل دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
کارشناس دین، رسانه و خانواده
amirhosain.abdy@gmail.com
09127505851

امیرحسین عبدی
امیرحسین عبدی